Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Rozruszajmy Polskę transakcjami!

ikona rejestracji w promocji

W tych czasach wszyscy trzymamy się razem. BNP Paribas myśli o przedsiębiorcach i chce ich wspierać. Ty również możesz.

ikona rejestracji w promocji

Zakładając Konto Osobiste i płacąc Kartą w jednym z punktów handlowo usługowych wskazanych w regulaminie promocji. Dobry uczynek popłaci - możesz dostać 50 zł przelewem. Kogo chcesz wspomóc?

ikona rejestracji w promocji

Może ulubioną kosmetyczkę albo sklepikarza pod domem? Decyzja należy do Ciebie! Lista branż, w których działają polscy przedsiębiorcy dostępna jest tu

Poznaj warunki i nagrody

żeby otrzymać nawet 50 zł, należy przejść kilka etapów:

1.

Zarejestruj się w promocji1 oraz złóż wniosek o otwarcie Konta osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do dnia 9.08.2020 r. Rejestracja może nastąpić przed lub po złożeniu wniosku.

2.

Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta osobistego wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do dnia 23.08.2020 r. Pamiętaj o aktywowaniu Karty oraz Aplikacji GOmobile!

3.

Od 29.06.2020 r. do 31.08.2020 r. wykonaj min. 3 Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę 300 zł w wybranych punktach handlowo - usługowych. Szczegółowa lista punktów akceptowanych w Promocji, znajduje się TU

Jeśli spełnisz powyższe warunki, otrzymasz w nagrodę 50 zł, które przelejemy prosto na Twoje Konto osobiste. Laureaci promocji w wiadomości przesłanej do 20 września 2020 r. z adresu kontakt@rozruszajmy.pl otrzymają instrukcję uzupełnienia numeru Konta, na który prześlemy nagrodę.

1 Rejestracji w promocji „Rozruszajmy Polskę transakcjami” można dokonać od dnia 29.06.2020 r. do osiągnięcia 6000 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 9.08.2020 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Rozruszajmy Polskę transakcjami” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty jako dokument tożsamości konieczny w przypadku złożenia wniosku o Konto Osobiste przez internet, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie
przez internet

i wybierz Kartę dopasowaną do Twoich potrzeb

Możesz również wybrać inne konto osobiste i inną kartę debetową oferowane przez Bank, i otworzyć je udając się do jednego z oddziałów BNP Paribas. Szczegóły oferty na stronie www.bnpparibas.pl

Jak wygląda proces otwierania rachunku przez internet?

Aby bezpiecznie otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Wypełnij
wniosek

Jest on dostępny po zarejestrowaniu się w promocji, pod przyciskiem „otwórz konto”.

Będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.

ikona rejestracji w promocji

Podpisz
umowę

Zrobisz to za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz na umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.

ikona rejestracji w promocji

Wizyta
kuriera

Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.

ikona rejestracji w promocji

Korzystaj
aktywnie

Aktywuj kartę i zaloguj się do bankowości internetowej Banku BNP Paribas.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Rozruszajmy Polskę transakcjami”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie rozruszajmy.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Rozruszajmy Polskę transakcjami”.

Napisz do Organizatora Promocji „Rozruszajmy Polskę transakcjami”: kontakt@rozruszajmy.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Rozruszajmy Polskę transakcjami” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Rozruszajmy Polskę transakcjami” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@rozruszajmy.pl. Informacje o promocji „Rozruszajmy Polskę transakcjami”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie rozruszajmy.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Rozruszajmy Polskę transakcjami” trwa do osiągnięcia 6000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 09.08.2020 r.

Otrzymanie Nagrody pieniężnej w promocji w wysokości 50 zł, w ramach Promocji „Rozruszajmy Polskę transakcjami” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

(i) zgłoszenie w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie rozruszajmy.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 29.06.2020 r. do osiągnięcia liczby 6000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 09.08.2020 r., a następnie

(ii) w terminie od dnia 29.06.2020 r. do 9.08.2020 r. złożenie wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Rozruszajmy Polskę transakcjami” („Regulamin Promocji”), zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem, dokonanie Aktywacji Karty i Aktywacji Aplikacji mobilnej GOmobile do dnia 23.08.2020 r. albo zawarcie ww Umowy ramowej w Oddziale Banku do dnia 09.08.2020 r.

(iii) w dniach 29.06.2020 – 31.08.2020 r. dokonanie min. 3 Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300 zł w punktach handlowo – usługowych, oznaczonych Kodami MCC wyszczególnionymi w załączniku nr 3 do Regulaminu.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Rozruszajmy Polskę transakcjami” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!